De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Boomplanting

Ik wil bebossen

Vergelijk je de Europese bosindex met een voetbalcompetitie dan staat Vlaanderen dicht bij degradatie. De 10.000 hectare bosuitbreiding staat al lang op de politieke agenda. De huidige Vlaamse regering belooft alvast om tegen 2024 al 4.000 hectare extra bos aan te planten. De Vlaamse Bosgroepen zijn partner van de "Bosalliantie" en zetten mee hun schouders onder dit ambitieus plan.
Tegen uiterlijk 2030 moet dat 10.000 hectare bos worden. Er zijn weinig zaken zo bevredigend als het aanplanten van een nieuw bos. En het is hard nodig in het sterk verstedelijkt en versnipperd Vlaanderen. In het kader van de klimaatverandering zijn bossen voorlopig de enige bewezen "techniek" om efficiënt en op grote schaal CO2 uit de lucht te halen.

Ben je zelf eigenaar van een stuk grond dat je wenst te bebossen? Bij Bosgroep Limburg kun je op ons rekenen voor volgende diensten:

 • nazicht geschiktheid voor bebossing
 • nazicht juridische procedure om te bebossen
 • aanvraag alle nodige vergunningen
 • opmaak beplantingsplan
 • offertevraag beplanting
 • subsidieaanvraag
 • opvolgen beplanting
 • jeugdverzorging.

Financiële tussenkomst

Het aanplanten van bomen is niet gratis. Mogelijk moet er een grondbewerking gebeuren om de bodem klaar te maken voor het planten. Het plantgoed dient aangekocht te worden. Wildbescherming is hoogstwaarschijnlijk geen overbodige luxe. Om overwoekering met ruigtekruiden of ongewenste spontane verjonging te voorkomen, is het vaak nodig om de geplante boompjes enkele jaren lang ervan vrij te stellen.

Je kunt via verschillende kanalen financiële ondersteuning krijgen voor een bebossing. Welke steun voor jou interessant is, hangt af van de voorwaarden en de doorlooptijd. Elke tegemoetkoming dekt een specifiek onderdeel van de totale kostprijs. Zo bestaat er een tegemoetkoming voor de aankoop van het perceel dat je wilt bebossen en natuurlijk ook tegemoetkomingen voor het aanplanten van het bos zelf. Sommige subsidies zijn ook combineerbaar.

De verschillende mogelijkheden voor particuliere grondbezitters, hebben we via bosgroepen.be/subsidies-voor-private-boseigenaren verzameld.

Op de website van Natuur & Bos vind je alle subsidiemaatregelen die de Vlaamse overheid voorziet.

Boscompensatie

Als in Vlaanderen een perceel bomen gekapt wordt om er bijvoorbeeld een huis te bouwen, dan moet dit gecompenseerd worden. De ontbosser moet hiervoor een bosbehoudsbijdrage storten in het boscompensatiefonds, maar kan er ook voor kiezen een bebossing in natura uit te voeren.

1 Betalen bosbehoudsbijdrage

De minimum bosbehoudsbijdrage bedraagt 3,7 euro/m² en wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit bedrag wordt vermenigvuldigt met een "compensatiefactor" die afhangt van het soort bos dat gekapt wordt. Deze factor bedraagt:

 • factor 1: bos met hoofdzakelijk naaldbomen of uitheemse boomsoorten
 • factor 1,5: gemengd bos (20 % à 80 % inheems loofhout)
 • factor 2: inheems loofbos (=> 80 % inheems loofhout)
 • factor 3: alle habitatwaardige bossen (ongeacht hun ligging).

Dit wil zeggen, als je 50 are gemengd bos "ontbost", de bijdrage 27.750,00 euro bedraagt (3,7 euro x factor 1,5 = 5,55 euro x 5.000 m²).

De meest recente info, cijfers en bedragen vind je via www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekening-boscompensatie

2 Compensatie in natura

Een goedkopere mogelijkheid om te compenseren is door ergens anders nieuw bos aan te planten. Een eigenaar van een braak liggend perceel biedt het aan om te BEBOSSEN. Maar omdat dit meestal gepaard gaat met grondwaardeverlies (landbouwgrond > bosgrond), staat hier een financiële tegemoetkoming tegenover, die wordt betaald door ONTBOSSER.

Dit is financieel de interessantste optie voor beide partijen. Het uiteindelijke bedrag van de compensatie wordt overeengekomen tussen ontbosser en bebosser, dus het is afhankelijk van vraag en aanbod.

Bosgroep Limburg kan zowel bebosser als ontbosser bijstaan tijdens het proces van bij de aanvraag van de bebossingsvergunning tot aan de effectieve beplanting. De ontbosser kan via onze hulp zijn boscompensatiedossier in orde krijgen.