De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Loket

 

Subsidiereglement inzake stimulering van innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's

Waarom dit reglement?

Het provinciale beleid zet de laatste jaren sterk in op community formation waarbij het triple helix en het FRIS (Full Regional Innovation System) model de basis vormen voor samenwerkingen tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Deze interacties zijn cruciaal voor het ontwikkelen van nieuwe innovatieve businessmodellen en de verdere groei van de Limburgse innovatieve economie. Zeker in de meer mature sectoren blijkt de integratie van sectorale en sectoroverschrijdende cross-overs en enabling technologieën (zoals ICT) een belangrijke voorwaarde voor innovatie.

De Limburgse ondernemers vormen de motor voor economische krachtenbundeling in onze provincie. Door op duurzame en toekomstgerichte wijze innovatie te stimuleren wil de provincie Limburg via sectorale en cross-sectorale samenwerkingen bedrijvigheid verbreden en afstemmen op nieuwe economische ontwikkelingen en opportuniteiten.

Door middel van deze innovatiestimulering wil de provincie ook indirect het innovatievermogen van de economische clusters stimuleren. De provincie Limburg initieert en coördineert reeds diverse initiatieven in de sectoren life sciences, logistiek, bouw, maakindustrie, creatieve economie, vrijetijdseconomie, energie, agrofood en circulaire economie. Zij bepalen aldus mede het gezicht van de regio en spelen een belangrijke rol in het Limburgse economisch weefsel.

Het is belangrijk dat er bij samenwerkingen die op basis van dit subsidiereglement tot stand komen een significant economisch voordeel voor deelnemende bedrijven nagestreefd wordt. Het innovatieproject moet bijdragen aan de valorisatie van opgedane kennis en/of realisatie van bedrijfsdoelstellingen.

Voor wie is dit reglement bestemd?

Alle consortiums van minstens twee ondernemingen die samen een innovatieproject willen realiseren. De aanvrager dient een kmo te zijn, met een exploitatiezetel in de provincie Limburg en treedt op namens een consortium van minstens twee ondernemingen waarvan de tweede onderneming al dan niet voldoet aan de Europese KMO-definitie.

Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

Binnen de perken van het jaarlijks vastgelegde budget kan de deputatie een subsidie verlenen voor sectorale en cross-sectorale bedrijfssamenwerking gericht op bedrijfsgerichte innovatie of op het onderzoek en uitvoering van een innovatief idee als antwoord op nieuwe economische en maatschappelijke uitdagingen en opportuniteiten. Met deze provinciale subsidie kunnen samenwerkende bedrijven innovatieve technieken, materialen, concepten, processen en diensten onderzoeken, ontwikkelen en testen.

Hoe een subsidieaanvraag indienen?

Voor het indienen van een dossier in het kader van dit reglement moet je gebruikmaken van het standaardaanvraagformulier. Download onderaan deze pagina het aanvraagformulier en vul het digitaal in.

Meer informatie kun je opvragen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens dienst

Directie Ondernemen, Economie
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 74 24
e-mail economie@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

 • Zoek op thema
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Zoek op doelgroep (bedrijf / instelling)
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Subsidies
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
Nuttige links: