De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Werkgroep Vogels

dinsdag, 20 november 2018

Wie zijn we?

De Vogelwerkgroep bestaat uit vrijwillige en professionele medewerkers binnen LIKONA. De werkgroep werd opgericht in het najaar van 1973 binnen het  Limburgse Studiecentrum voor Toegepaste Ecologie (LISEC). Ongeveer 150 vrijwilligers nemen jaarlijks deel aan allerlei inventarisaties, tellingen, ringwerk,... De werkgroep wordt gecoördineerd door Jan Gabriëls.

Wat doen we?

De Vogelwerkgroep werkt rond verschillende deelaspecten van de Limburgse ornithologie.

Broedvogels

De Vogelwerkgroep bracht de Limburgse broedvogels in kaart in drie verschillende atlassen (periode 1974-1983; periode 1989-1992 en periode 2000-2002). In totaal worden in Limburg 179 broedvogels geteld waarvan vele soorten al bijna veertig jaar lang worden opgevolgd. Bovendien worden meer dan 90 soorten jaarlijks opgevolgd in het Bijzonder Broedvogelproject of  BBV-project (gestart in 1994 door het INBO (Instituut voor Natuur en Bosonderzoek)). Dit project loopt over heel Vlaanderen.

In verschillende gebieden van de provincie Limburg voert de Vogelwerkgroep monitoringsprojecten uit. Deze monitoringsprojecten zijn zowel gebiedsgericht (bvb. Schulensbroek) als soortgericht (bvb. slechtvalk).

Ringwerk

De voorzitters van de drie verschillende Ringwerkgroepen (Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg) geven op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vogelwerkgroep een overzicht van de geringde vogels (zowel jonge als volwassen exemplaren). Daaruit blijkt dat er ieder jaar tussen de 70.000 en 100.000 vogels of meer dan 100 verschillende soorten in Limburg worden geringd.

Trektellingen

Elk jaar vanaf augustus worden op 9 plaatsen in de provincie Limburg trektellingen georganiseerd van overvliegende vogels. Dit geeft telkens opnieuw een mooi beeld van de verspreiding van trekvogels in onze provincie.

Watervogeltellingen

Vanaf september - half oktober tot en met half maart - april vinden midmaandelijkse tellingen in drie waterrijke regio's van de provincie Limburg plaats. Het INBO en de SOVON (Stichting Vogelonderzoek) coördineren de bekomen gegevens voor respectievelijk Vlaanderen en Nederland. 

In de Grensmaas telt de Vogelwerkgroep vanaf half september tot en met half april samen met Nederlandse collega's in opdracht van SOVON. Deze gegevens worden eveneens op de algemene vergadering van de Vogelwerkgroep besproken.

Fenologie

Jaarlijks noteert de Vogelwerkgroep de aankomstdata van onze trekvogels. Dit levert interessante informatie op betreffende verschuivingen van de trekperiodes.

Punttransecttellingen

Op een aantal plaatsen in Limburg voert de Vogelwerkgroep tellingen van wintervogels uit. Deze tellingen vinden plaats volgens een bepaald transect en in een vooraf uitgekozen gebied. Ze leveren vooral informatie over de fluctuaties van wintervogels gedurende verschillende jaren op.

Vormingen

Naast de jaarlijkse algemene vergaderingen op de derde zaterdag van november, organiseert de Vogelwerkgroep ook voordrachten en cursussen.

Om de twee jaar geven verschillende experten van de Vogelwerkgroep de basiscursus Vogels. Deze cursus bestaat uit een 20-tal lessen, de helft theorie en de helft praktijk. Het is een typische Limburgse cursus waarbij terreinkennis wordt opgedaan in specifieke Limburgse reservaten of gebieden. De cursus wordt georganiseerd door LIKONA in samenwerking met Natuurpunt CVN.

Publicaties

Inventariseren is belangrijk, maar deze resultaten willen we laten zien  Dit doen we in LIKONA-jaarboeken, tijdschriften,… De eerste publicaties waren de verspreidingsatlassen van de Limburgse broedvogels (periode 1974-1983, 1990-1992) en in de Vlaamse broedvogelatlas uit de periode 2000-2002.

Momenteel wordt gewerkt aan de Limburgse avifauna. Hierin willen we alle aspecten aan bod laten komen: zowel broedvogels, doortrekkers, ringgegevens, historische gegevens,… Een avifauna is immers meer dan een broedvogelatlas. Het is een beschrijving van het voorkomen van alle vogelsoorten in een bepaald gebied in ruimte en tijd. 

Boeken