De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Verkiezingsreglement Duurzame Durver 2021

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de verkiezing van de “Duurzame Durver 2021”, een wedstrijd georganiseerd door het Provinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86, 3600 Genk.
Deze wedstrijd kan worden gewijzigd, ingekort of stopgezet. Elke wijziging, inkorting of stopzetting van de wedstrijd wordt gepubliceerd op www.pnc.be/duurzamedurver. Hier vind je steeds de actuele versie van het reglement terug. 

Door deelname aan deze verkiezing verklaart iedere deelnemer zich automatisch akkoord met het voor deze verkiezing geldende reglement. Er wordt geen enkele communicatie (brief, e-mail, telefoon) gevoerd over het verloop van de verkiezing of over dit reglement.

Artikel 1: algemeen

Het Provinciaal Natuurcentrum wil met deze actie duurzame leerkrachten die lesgeven in Limburg (basis- en secundair onderwijs) en die anderen in beweging zetten in de kijker zetten, omdat ze onmisbaar zijn voor onze maatschappij. Door hen een gezicht te geven, willen we hen bedanken en anderen aanzetten om hun voorbeeld te volgen.

Van 5 oktober (Dag van de Leraar) tot 31 oktober 2021 roepen we via verschillende kanalen leerkrachten en andere mensen in het veld (leerlingen, directies, ouders, …) op om hun “Duurzame Durver van 2021” te nomineren. Vervolgens zetten wij een selectie Duurzame Durvers onze sociale media in de kijker.

Aan deelname is een kleine, symbolische prijs verbonden. De leerkracht die door onze volgers op sociale media verkozen wordt tot de meest duurzame leerkracht, ontvangt een klein geschenk.

Artikel 2: deelnamemodaliteiten

Het Provinciaal Natuurcentrum voorziet een oproep om Duurzame Durvers te nomineren via verschillende kanalen: advertenties op sociale media, nieuwsbrieven, mailings naar scholen, enz. Van 5 tot 31 oktober 2021 kunnen Duurzame Durvers zichzelf bekendmaken, of kunnen ze worden genomineerd door mensen uit hun omgeving (leerlingen, directies, ouders, MOS-begeleiders, …).

Alle genomineerde Duurzame Durvers ontvangen vervolgens een korte vragenlijst die ze kunnen invullen. Pas als zij deze vragenlijst invullen en per mail opsturen, is hun deelname definitief.

Als er meer dan 8 deelnemers zijn, weerhoudt het Provinciaal Natuurcentrum een shortlist met de 3 meest in het oog springende kandidaten, gebaseerd op de antwoorden op de vragenlijst. Deze selectie gebeurt door medewerkers van het Provinciaal Natuurcentrum.

Op basis van deze vragenlijst en in overleg met de kandidaten, stellen we de overgebleven kandidaten voor op onze sociale media en website. Dat kan in de vorm van posts, filmpjes of een blogbericht. Vervolgens krijgen de volgers en de bezoekers van de sociale media van het Provinciaal Natuurcentrum de kans om voor hun Duurzame Durver te stemmen. Deze stemming gebeurt aan de hand van een post met een compilatiefilmpje op Facebook en Instagram. Elke kandidaat krijgt een eigen emoji toegewezen, en stemmers kunnen op deze posts reageren met de emoji van hun favoriet. Dit kunnen stemmers doen via de likes en de opmerkingen op Facebook of in de opmerkingen op Instagram. Elke like op Facebook, elke opmerking op Facebook en elke opmerking op Instagram telt dus mee. De enige beperking: we vragen wel dat alle stemmers per kanaal max. 1 opmerking geven. Een stemmer kan dus één like op FB combineren met één opmerking op FB en één opmerking op Insta.

Deelname is volledig gratis. Iedereen kan een leerkracht uit het basis- of secundair onderwijs nomineren. Inzendingen die niet binnen de aangegeven periode toekomen, worden niet in aanmerking genomen, wat ook de reden van vertraging is.

Bij deelname aan de verkiezing moet per deelnemer melding worden gemaakt van zijn of haar e-mailadres. Wil je iemand anders nomineren, dan kan dat door hem of haar te taggen onder onze social media ads, of door hem of haar te vragen de vragenlijst in te vullen en ons dit via mail te bezorgen. Als er geen ingevulde vragenlijst wordt ingestuurd via mail, kan de betrokkene niet geselecteerd worden als deelnemer.

Deelnemers die op welke manier dan ook vals spelen, worden uitgesloten van de wedstrijd. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

De personeelsleden van het Provinciaal Natuurcentrum en hun gezinsleden mogen niet deelnemen aan de verkiezing. Het Provinciaal Natuurcentrum behoudt zich het recht personen te weigeren tot de wedstrijd.

Artikel 3: privacy

In uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt meegedeeld dat het Provinciaal Natuurcentrum de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de verkiezing. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden.

De betrokkene heeft steeds recht tot inzage en verbetering van de opgeslagen gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 4: prijzen

  • Alle geselecteerde kandidaten ontvangen een medaille. Dingen er meer dan 8 kandidaten mee, dan maken we een shortlist van 3 laureaten. Zij ontvangen onze medaille.
  • De uiteindelijke winnaar ontvangt aanvullend hierop een troffee en een duurzaam geschenkpakket om samen met de leerlingen te vieren.

Deze prijzen zijn niet overdraagbaar.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. BTW en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

Als een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 5: aansprakelijkheid

De winnaar van de prijs erkent uitdrukkelijk dat het Provinciaal Natuurcentrum slechts verantwoordelijkheid draagt voor de overhandiging van de prijs en geenszins als een producent of verlener van diensten kan worden beschouwd. Het Provinciaal Natuurcentrum kan ook niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.
De winnaar ziet uitdrukkelijk af van elke vordering van welke aard ook jegens het Provinciaal Natuurcentrum m.b.t. de prijs.

Het Provinciaal Natuurcentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen bij communicatiediensten (bv. het uitvallen van een deel of het geheel van het netwerk of andere problemen van deze aard).

Het Provinciaal Natuurcentrum kan evenmin aansprakelijk worden gesteld ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten Provinciaal Natuurcentrum om waardoor de duur van de wedstrijd wordt veranderd of waardoor de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd.

Artikel 6: winnaars bekend maken en overhandiging van prijzen

Dé Duurzame Durver van 2021 wordt ten laatste op 31 januari 2022 bekendgemaakt. De winnaar wordt gekozen door middel van een stemming, via de sociale mediakanalen van het Provinciaal Natuurcentrum. Iedereen kan éénmalig een stem uitbrengen op zijn of haar favoriet.

De winnaar wordt door het Provinciaal Natuurcentrum persoonlijk verwittigd via e-mail.

De winnaar moet zijn/haar prijs aanvaarden om hem te kunnen ontvangen. Dit gebeurt door het meedelen van de gevraagde gegevens binnen de 14 kalenderdagen. Bij een niet of laattijdige aanvaarding van de prijs wordt de winnaar geacht definitief afstand te doen van zijn of haar prijs en komt de prijs toe aan de daaropvolgende winnaar in de rangschikking.

Na verwittiging wordt de winnaar bekendgemaakt via de sociale mediakanalen en op de website van het Provinciaal Natuurcentrum, met vermelding van zijn/haar naam, school en klas/vak. De deelnemer die zijn/haar prijs aanvaardt, gaat ermee akkoord als winnaar bekend gemaakt te worden.

Behoudens omstandigheden die buiten de wil om van het Provinciaal Natuurcentrum een vertraging tot gevolg hebben, worden na de bekendmaking van de winnaars de prijzen zo snel mogelijk aan de winnaars bezorgd.