De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
 • Start
 • Educatie
 • Contactdag Netwerk Educatie 2021 - Levendig leren in en met de natuur

Contactdag Netwerk Educatie 2021 - Levendig leren in en met de natuur

Contactdag voor pioniers in natuurRijk leren
Dinsdag 23 november 2021 – 12.15 u. tot 17.00 u
Thor Central – Genk
 
Sta jij klaar om met je leerlingen naar buiten te trekken om samen te leren, maar heb je nog twijfels? Of heb je al ervaring, maar zoek je nog extra inspiratie? Reserveer dan zeker een plekje in je agenda voor deze contactdag.
Je neemt deel aan inspirerende workshops en lezingen. Zo leer je uit de succeservaringen van anderen en krijg je het vertrouwen om zelf te starten met natuurRijk leren of er een stapje verder mee te gaan.

Inschrijvingsformulier

Programma

 • 12.15 u. onthaal en broodjesmaaltijd
 • 13.00 u. verwelkoming door Bert Lambrechts, gedeputeerde van Milieu en Natuur
 • 13.15 u. ‘Een krachtige leeromgeving met de natuur in de hoofdrol’ door Ferre Laevers, hoogleraar KU Leuven en grondlegger van het ervaringsgericht onderwijs
 • 14.30 u. werksessies - reeks 1
 • 15.30 u. werksessies - reeks 2
 • 16.20 u. netwerkmoment en receptie
 • 17.00 u. einde

Werksessies

Voor kleuteronderwijs

1. School in de natuur - natuur in de school - BUITEN
OPGELET, VOLZET!

 • Door Marc Papanikitas, leerkracht Stedelijke basisschool Kosmos, Antwerpen
 • Doelgroep: kleuteronderwijs, zowel 2,5 j - 3 j als 4 j - 5 j
 • Vanuit een gezamenlijk gedragen visie kinderen “natuurlijk” laten groeien met als doel van elk kind een changemaker te maken. Ik laat jullie zien en beleven dat ook een verstedelijkte omgeving heel veel kansen biedt om te leren over de natuur. Een en ander moet natuurlijk groeien, er is best een achterliggende visie en hoe vertaal je die dan in de praktijk? Boeiend voor kleuteronderwijzers maar de praktijk is dat nog meer voor kleuters!

2. Op stap met de bosjuf  - BUITEN
OPGELET, VOLZET!

 • Door Gertie Bergmans en Sanne Housen, kleuterjuffen De Beverburcht Wurfeld, Maaseik
 • Doelgroep: kleuteronderwijs, zowel 2,5 j - 3 j als 4 j - 5 j
 • Trek met je kinderen naar buiten. Een wandeling, een spel in de natuur biedt vele ontwikkelingskansen aan het kind. Ze krijgen niet alleen "weetjes"  mee over de natuur, maar ook het wiskundige, het talige, het sociale, het motorische enz. komen aan bod. Een reden te meer om er op uit te gaan.

Voor kleuter- en lager onderwijs

3. Buurtwandelingen - BUITEN

 • Door Goedele Vertessen, Rozemarijn Nevejans en Joanna Arens, juffen van drie Freinetscholen
 • Doelgroep: kleuteronderwijs, zowel 2,5 j - 3 j als 4 j - 5 j en alle graden lager onderwijs
 • Wij vertrekken zonder vooropgesteld doel naar buiten. Binnen een straal van 2 km speuren we naar opmerkelijke vondsten en zetten we een taalbril , rekenbril, poëziebril, … op. We leggen alles samen en zien achteraf hoe we verdergaan met al die vondsten. Vanuit ons boek geven we aan hoe we in de klas werken rond buurtwandelingen, waarom we zo werken en hoe we ons leerprogramma zo realiseren.

4. Leren, onze natuur! - BINNEN & BUITEN

 • Door Gorik Van Helleputte en Danielle Cools, lectoren UCLL lerarenopleiding
 • Doelgroep: kleuteronderwijs, zowel 2,5 j - 3 j als 4 j - 5 j en alle graden lager onderwijs
 • Deze sessie gaat verder dan een set van kant-en-klare activiteiten waarmee je recht in de praktijk aan de slag kunt. Via een aantal (ervarings)gerichte activiteiten IN DE NATUUR bieden we kader in leerprocessen VANUIT ONZE NATUUR als lerende.
  Omdat leren slechts betekenis krijgt in een context, kaderen wij deze sessie expliciet binnen tendensen uit de onderwijsactualiteit en -onderzoek.
  Met de geboden inspiratie willen we je professionele zelfvertrouwen voeden om een duurzame vertaling te maken naar jouw (onderwijs-)realiteit.
 • Opgelet, deze werksessie duurt van 14.30 u. tot 16.20 u. en kun je niet combineren met een andere werksessie! 

Voor lager onderwijs

5. Snuisteren in het groen van je school, hoe pak je dit aan… - BINNEN

 • Door Katleen Dirckx, leerkracht 2e lj en Katja Coninx, directie (beiden van BS Stippe Stap Genk) en
  Ingrid Coenen, educatief deskundige, Provinciaal Natuurcentrum
 • Doelgroep: 1e graad lager onderwijs
 • We gaan iedere week, gedurende minstens 1 lesuur, samen op ontdekkingstocht in de natuur van onze school. In alle weer en wind...
  Een experiment dat we gedurende 1 schooljaar uittestten. We startten met een klein hartje, maar met zoveel leuke ontdekkingen en een grote meerwaarde voor de kinderen en voor de leerkrachten kiezen we ervoor om onze snuistertochten ook dit schooljaar verder te zetten…
  We vertellen je hoe we alle leergebieden koppelen aan onze buitenlessen, hoe we in het spoor van het kind heel veel leerkansen ontdekken, hoe we met regels en afspraken op pad gaan en met een grote verbondenheid en enthousiasme in de klas verder werken, hoe de ene les mislukte maar een andere les dan weer een groot succes was… Een zoektocht om buiten leren waardevol, haalbaar en plezant te houden.

6. Grasduinen @ duinengordel - BUITEN

 • Door Ilse Maes, projectontwikkelaar Grasduinen
 • Doelgroep: 2e graad lager onderwijs
 • Tijdens "Grasduinen" ontdekken kinderen hoe bos en boer verbonden zijn, onderzoeken ze hoe het leven en de oerelementen (aarde – water – vuur – lucht) samenhangen, proeven ze van lokaal lekkers uit het bos en van bij de boer, beleven ze avonturen in het bos en bij de boer, dromen ze om de oerelementen te beschermen, …
  Kinderen leren verbanden zien tussen wat de boer kweekt, zaait, plant en wat er uiteindelijk op ons bord belandt. Ze leren spelenderwijs welke producten de natuur en het bos ons bieden en waar ze van de natuur en het landschap kunnen genieten. Hiervoor is er een schattenkaart ontwikkeld.
  Het project is van origine ontwikkeld voor de Duinengordel, een natuurgebied in Noordoost-Limburg met heide, bos en duinen, maar is ruimer toepasbaar.
  Als deelnemer aan deze werkwinkel krijg je zicht op wat Grasduinen voor je klas kan betekenen: van smaakmaker om de schattenkaart van Duinengordel te ontdekken tot een dichtbij alternatief voor je bos- of zeeklassen, tot een kapstok voor je jaarwerking. Aangepaste programma’s zijn er ook voor 3e graad lager en voor secundaire onderwijs, alsook voor buitengewoon onderwijs.

7. Flow learning: belevingsvolle natuureducatie - BUITEN

 • Door Karel Coenen, MOS-begeleider basisonderwijs Limburg, Provinciaal Natuurcentrum
 • Doelgroep: alle graden lager onderwijs
 • Flow learning is een gepatenteerde methode om natuureducatie belevingsvoller te maken. Het biedt natuurgidsen flexibel inzetbare spelvormen om groepen enthousiaster of net rustiger te krijgen, zeg maar ontvankelijker voor een beklijvende natuurervaring. Het biedt voor (student-)leerkrachten een houvast om meer les te geven in en met de schoolnatuur. We laten je proeven van enkele methodiekjes. Buiten, natuurlijk!

8. Ervaringsgericht leren in een natuurlijke omgeving - BUITEN

 • Door Sven Benaets, WoodKid vzw en Seher Türk, studente lerarenopleiding PXL
 • Doelgroep: alle graden lager onderwijs
 • Hoe kan je op een eenvoudige manier starten met Outdoor Learning en lesgeven in openlucht? Tijdens deze sessie proberen we drempels weg te werken die men ondervindt om te starten met lesegeven in openlucht. We gaan we aan de slag met enkele voorbeelden. Seher, inmiddels afgestudeerd als onderwijzeres, zorgt mee voor praktische inspiratie.

Voor lager en secundair onderwijs

9. Bomen in de bebouwde kom - BUITEN

 • Door Tine de Kezel, BOS+
 • Doelgroep: 3e graad lager onderwijs en 1e graad secundair onderwijs
 • In kader van het internationale project "clearing house" werkte BOS+ een educatief pakket uit met lessen rond bomen en stad voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar. De lesjes zelf kaderen telkens in minstens één van de volgende thema’s: klimaatverandering, gezondheid of biodiversiteit. Tijdens deze workshop laten we jullie graag kennismaken met enkele van de oefeningen.

Voor secundair onderwijs

10. DE ECO-DRIEHOEK : natuur-buur-cultuur - BUITEN

 • Door Gerard Aerts, L.A .C.H. vzw (liga ter activering van creativiteit en humor)
 • Doelgroep: alle graden secundair onderwijs
 • We hebben aandacht voor:
  • Persoonlijke natuurbeleving in stilte (h.o.p.l.a. grondhouding)
  • Creatieve inspiratie vorm geven (samen grondwerk maken o.a. danmala)
  • Omdenken en betekenis geven met of zonder woorden
  • Hoe je eigen pad bewandelen (één  tip om de volgende 24 uur toe te passen)
  • Een kennismaking met ecoducatie!

11. Proeven van MOS Buitenkansen, buiten leren in nieuwe tijden met nieuwe kansen - BUITEN

 • Door Veerle Moons en Elke Hermans, MOS-begeleiders secundair onderwijs Antwerpen
 • Doelgroep: alle graden secundair onderwijs
 • Voel jij je als leerkracht/ondersteuner secundair onderwijs verbonden met de natuur? MOS Buitenkansen daagt je hiertoe uit!
  Maak kennis met onze activerende werkvormen. Je gaat, met jouw vak in het achterhoofd, op zoek naar leerkansen in de natuur en de buitenlucht voor jouw leerlingen.
  We bieden concrete handvaten en inzichten om meteen in te zetten in je klas. We werken rond verschillende thema’s zoals verbondenheid creëren en ervaringsgericht leren.
  We maken ook tijd om na te denken over hoe buiten leren een plek kan krijgen in het secundair onderwijs. De output van deze werkwinkel nemen we mee naar het "lerend netwerk buiten leren in het SO", dat wordt georganiseerd door MOS provincie Antwerpen en begeleid door Learning Path. Zo ben je mee pionier in het buiten leren. De MOS Buitenkansen werden samen ontwikkeld met Learning Path en vind je terug op de website:  https://mos901.wixsite.com/mosbuitenkansen

12. In de BRES voor water – kwaliteit van beken onderzoeken - BUITEN

 • Door Katrien Hendrickx, coördinator Netwerk Citizen Science, Provinciaal Natuurcentrum
 • Doelgroep: 2e en 3e graad secundair onderwijs
 • Deelnemers onderzoeken de chemische en ecologische waterkwaliteit van een beek in hun buurt. Ze voeren een uitgebreide biotoopstudie uit die kadert binnen een citizen science project met onderzoeks-, onderwijs-, overheidsinstellingen en vrijwilligersorganisaties:
  - relatie van het waterelement met de omgeving
  - ecologie van het waterelement
  - inventarisatie planten en waterdieren, biotische index
  - abiotische en biotische parameters
  Er worden linken gelegd met creatief, vakoverschrijdend & systeemdenken, STEM (science, technology, engineering and mathematics), de klimaatverandering en andere milieubedreigingen.

 • Start
 • Educatie
 • Contactdag Netwerk Educatie 2021 - Levendig leren in en met de natuur