De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

A tot Z (PNC-Pedia)

Regionale landschappen

Werken aan biodiversiteit in Limburg

In Limburg vind je nog heel wat mooie streken, elk met hun eigen identiteit en unieke natuur- en landschapswaarden. Net als de biodiversiteit staan deze waarden echter zwaar onder druk. Hoewel er al heel wat organisaties (overheidsinstanties, (natuur) verenigingen maar ook particulieren) inspanningen leverden om deze waarden te behouden, beperkten veel van deze initiatieven zich tot de eigen werking of eigen (natuur)gebieden. De natuur- en landschapswaarden buiten de natuurreservaten kregen met andere woorden weinig aandacht. Acties ontplooien die natuur en landschappen in deze gebieden behouden en herstellen, vereist een sector- en beleidsdomeinoverschrijdende aanpak.

De oprichting van de Regionale landschappen

Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 nam daarom de mogelijkheid op om regionale landschappen op te richten. Regionale landschappen hebben als taak het nodige draagvlak te creëren om samen met belangrijke doelgroepen het streekeigen karakter in een gebied te bevorderen. Zij staan eveneens in voor het beheer, het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen, houden zich bezig met natuurrecreatie en -educatie en stimuleren waar mogelijk recreatief medegebruik.

Regionale landschappen in Limburg

De provincie Limburg begreep al snel dat de regionale landschappen de ontbrekende schakel naar de gemeenten en andere belangrijke doelgroepen zijn (o.a. landbouwers, toeristische diensten, natuurverenigingen, particulieren). Gedreven partners die de nodige slagkracht hebben om de provinciale visie op het terrein te verwezenlijken. De provincie ondersteunde dan ook de oprichting van drie Limburgse regionale landschappen, waardoor het netwerk gebiedsdekkend werd. Elke gemeente valt binnen het werkingsgebied van één van de drie Limburgse regionale landschappen:

De provincie Limburg verstrekt een werkingssubsidie om de algemene werking van deze regionale landschappen te ondersteunen. Zij verstrekt ook provinciale projectsubsidies om projecten van de regionale landschappen in Limburg en hun werking in de landschapsparken te ondersteunen. Bovendien zijn de regionale landschappen ook belangrijke partners bij de uitvoering van Europese projecten.