De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Partnerschappen

Werken aan een sterke en gezonde biodiversiteit in Limburg doen we niet alleen. We kunnen rekenen op een breed netwerk van partners.

Onze netwerken

Verbinding staat centraal in onze werking. Daarom coördineren we 4 netwerken:

  • Netwerk Citizen Science: dit netwerk verbindt burgers, scholen, wetenschappers, beleidsmakers en andere partijen rond citizen science en onderzoekseducatie met als focus natuur, milieu en klimaat.
  • Netwerk Natuuronderzoek: dit netwerk brengt vrijwilligers, professionelen en semi-professionelen samen die aan natuuronderzoek doen. De kennis die de werkgroepen van dit netwerk vergaren heeft een beleidsvoorbereidende functie.
  • Netwerk Educatie: dit netwerk verbindt alle Limburgse actoren die actief zijn rond educatie over natuur, klimaat en duurzame ontwikkeling (zoals natuurgidsen, natuurcentra, leraren, schooldirecties, pedagogische begeleidingsdiensten, verenigingen, gemeenten, regionale landschappen, …)
  • Netwerk Natuuractoren: jaarlijks brengen we de verschillende organisaties samen die werken in en voor de Limburgse natuur, rond een specifiek thema. Zo kunnen de partners kennis uitwisselen en samenwerkingen aangaan.

De Regionale Landschappen

Heel wat organisaties leveren inspanningen om natuur- en landschapswaarden te behouden. Maar omdat de meeste initiatieven zich beperken tot de eigen werking of eigen (lokale) natuurgebieden, kregen de natuur- en landschapswaarden buiten de natuurgebieden in het verleden vaak te weinig aandacht. Daarom nam de Vlaamse Regering in 1998 het initiatief om de Regionale Landschappen op te richten.

Doelstelling Regionale landschappen

De Regionale Landschappen hebben als taak het streekeigen karakter in een gebied te bevorderen. Zij staan eveneens in voor het beheer, het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen, houden zich bezig met natuurrecreatie en -educatie en stimuleren waar mogelijk recreatief medegebruik.

Regionale Landschappen in Limburg

Voor de provincie Limburg vormen de Regionale Landschappen de schakel naar de gemeenten en andere belangrijke doelgroepen (o.a. landbouwers, toeristische diensten, natuurverenigingen, particulieren). De Regionale Landschappen zijn gedreven partners die de nodige slagkracht hebben om de provinciale visie op het terrein te verwezenlijken.

Daarom ondersteunde de provincie de oprichting van de drie Limburgse Regionale Landschappen. Zo valt elke gemeente binnen het werkingsgebied van één ervan:

De provincie Limburg verstrekt een werkingssubsidie om de algemene werking van deze Regionale Landschappen te ondersteunen. Zij verstrekt ook provinciale projectsubsidies om projecten van de Regionale Landschappen in Limburg en hun werking in de landschapsparken te ondersteunen. Bovendien zijn de Regionale Landschappen ook belangrijke partners bij de uitvoering van Europese projecten.