De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
illustratie ondernemersidee

Kansen voor Limburgse bedrijven in de nieuwe Europese programma's

vrijdag, 25 juni 2021

Europa biedt heel wat kansen voor ondernemers die op zoek zijn naar businessmogelijkheden. De nieuwe subsidie- en financieringsmogelijkheden die klaar staan voor de periode 2021-2027 kunnen de Limburgse bedrijven een belangrijke duw in de rug geven.
Om de kansen op een rij te zetten heeft het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) vorige week een webinar voor een 200-tal ondernemers georganiseerd. Het initiatief ging uit van gedeputeerde van Economie en Europese Aangelegenheden Tom Vandeput en werd ondersteund door VKW Limburg en UNIZO Limburg.

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat kmo’s klaar zijn om de digitale en duurzame transitie aan te vatten. Dat bevestigde ook Lutgart Spaepen van het Enterprise Europe Network Vlaanderen. Daarom komt er een nieuwe KMO-strategie die meteen het lange termijnkader voor het economisch herstel vormt. De administratieve last en obstakels in de interne markt voor kmo’s moeten maximaal weggewerkt kunnen worden. Hiervoor worden tal van instrumenten voorzien.

14 strategische ecosystemen met kansen voor start-ups en bedrijven

Europa definieerde bovendien 14 strategische ecosystemen (Luchtvaart en defensie, Agrovoeding, Constructies, Culturele en creatieve industrieën, Digitaal, Elektronica, Energie-intensieve industrieën, Hernieuwbare eenergie, Gezondheid, Mobiliteit, Civiele zekerheid, Detailhandel, Textiel en Toerisme) die het economisch herstel moeten bespoedigen.
Daarin worden kleine start-ups en grote bedrijven aangespoord om samen industriële innovaties te ontwikkelen en samenwerkingen op te zetten om aan nieuwe marktbehoeften te kunnen voldoen.

Het programma voor de eengemaakte EU-markt 2021-2027, biedt wat dat betreft heel wat financieringsmogelijkheden. Vooral voor intermediaire spelers die diensten aan kmo’s leveren. Andere belangrijke subsidievehikels voor kmo’s zijn het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Herstelfonds, InvestEU, Horizon Europe, het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Digitaal Europa Programma, het Europese Defensie- en het Europees Ruimteprogramma.

10 miljard euro om funding gap voor innovaties te dichten

Voor het ontwikkelen van baanbrekende innovaties belooft European Innovation Council een serieuze accelerator te zijn. Europa zet via dit programma meer dan 10 miljard euro opzij om een sterke inhaalbeweging te kunnen maken. Magali Parent van NCP Flanders wees op de achterstand van Europa inzake snelgroeiende innovatieve bedrijven in vergelijking met Azië en de Verenigde Staten en concludeerde dat dit specifieke programma als onderdeel van Horizon Europe een belangrijke ‘funding gap’ kan dichten om innovatieve kmo’s te stimuleren op te schalen.

Projectmanagers Frank Sioen en Anne Coenegrachts van de Provincie Limburg deden de mogelijkheden voor ondernemers die vervat zitten in het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) uit de doeken. Dit zowel voor het EFRO Vlaanderen programma als voor Interreg Vlaanderen-Nederland en Interreg Euregio Maas-rijn.
De krachtlijnen van het nieuwe EFRO Vlaanderen-programma zijn gestoeld op een duurzame en digitale omslag. Binnen het nieuwe Interreg VI programma ligt er eveneens een sterke focus op ‘Smart & Green’, met daarnaast ook specifieke aandacht voor arbeidsmarkt en opleiding. Nieuw is dat ook duurzaam toerisme een duidelijke plaats krijgt. De verschillende EFRO programma’s  benadrukken het belang van een actieve samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers, de zogenaamde quadrupple helix.

De eerste projectoproep voor Interreg Vlaanderen-Nederland volgt na de zomer. Bij Interreg Euregio Maas-Rijn en EFRO Vlaanderen zullen de eerste oproepen  pas volgend jaar zijn.

Instrumenten combineren

Alex De Ridder, accountmanager van de Participatiemaatschappij Vlaanderen voor de Zelfstandige ondernemer (PMV/Z) presenteerde tot slot het Vlaamse financieringsinstrumentarium voor bedrijven. Daarin was onder meer aandacht voor de verschillende soorten leningen en de waarborg-instrumenten uit het gamma van PVM/Z. Ook de Win-WinLening waarmee de Vlaamse overheid particulieren aanmoedigt om een achtergestelde lening te verstrekken aan kmo’s werd toegelicht. PMV/Z ging daarbij dieper in op de voordelen voor de bedrijven en ontleners in kwestie en beklemtoonde finaal de mogelijkheid om verschillende producten te combineren om te komen tot een optimale financieringsoplossing.

Alle presentaties alsook de volledige webinar zijn terug te vinden op de site van VLEVA

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.