De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Huizen in de verte

Woononderzoek en cijfers

Ben je op zoek naar cijfers van en onderzoek in Limburg om je eigen werking te onderbouwen? Hier vind je overzicht van recente studies en data. 

Data en analyse

De dienst Ruimtelijke Planning – Wonen verzamelt samen met de cel Data en Analyse cijfers over wonen in Limburg. Waar mogelijk en zinvol zijn de cijfers afgezet t.a.v. vroegere jaren en aangevuld met prognoses.

De gegevens worden gebundeld in de databank “limburg.incijfers.be”. Je kunt meteen ook je eigen gemeente vergelijken met alle gemeenten in Vlaanderen.

Regionale woningmarkten

De toekomst van Limburg geven we samen vorm. Het Beleidsplan Ruimte Limburg vormt het ruimtelijk manifest om samen te werken aan het Limburg van morgen. De dienst Ruimtelijke Planning – Wonen werkt mee aan de opmaak van het beleidskader wonen zodat er voldoende aandacht is voor een kwalitatief, betaalbaar en goed wonen voor elke Limburger. De studie van de Regionale woningmarkten in Limburg en haar betekenis voor alle Limburgse gemeenten is een van de studies die hiervoor worden gebruikt.

Sociale huisvesting anders bekeken

In het kader van hun partnerschap heeft de provincie aan Architectuurwijzer gevraagd om de collectiviteit en densiteit binnen de Limburgse sociale huisvesting onder de loep te nemen. Samen met het Limburgs woonplatform zijn vier wijken geselecteerd. In elke wijk had de betrokken maatschappij de intentie om deze op korte of lange termijn te transformeren, verdichten, renoveren, verfraaien, …

De keuze van onderzoek viel op een sociaal-ruimtelijke analyse van deze wijken. Dit onderzoek geeft een frisse kijk op deze wijken en een vernieuwende blik voor alle toekomstige (sociale) huisvestingsprojecten. De resultaten van dit onderzoek vind je in de publicatie “Sociale huisvesting anders bekeken”.

Bijna drie kwart van de Limburgse huishoudens bewoont een eigen woongelegenheid

Een koppeling van gegevens uit het kadaster en het Rijksregister, geven je zicht op de eigenaarssituatie van woongelegenheden, op de woningvoorraad en op het woonaanbod. In dit rapport wordt de woonsituatie in Limburg en in de Limburgse gemeenten belicht.

Regionaal rapport woonmonitor

In het regionaal rapport Wonen in Limburg zijn de belangrijkste cijfers over wonen per Limburgse eerstelijnszone samengebracht. De opbouw van dit rapport bevat 5 delen, nl.:

  1. grondgebonden indicatoren
  2. demografische cijfers
  3. het woonaanbod
  4. de confrontatie tussen vraag en aanbod
  5. de kostprijs en betaalbaarheid van wonen.

naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

woensdag, 20 mei 2020
Overzichtskaart stroomgebieden met captatieverbod in Limburg vanaf 21 mei 2020
Na een natte periode met overvloedig veel regen in februari en begin maart, is het nu al een hele tijd aanhoudend droog. Voor een aantal waterlopen is de situatie vandaag zelfs al vergelijkbaar met...
dinsdag, 18 februari 2020
Limburg gaat klimaatneutraal. Klimaatactieplannen: van denken naar doen
Provincie Limburg ondersteunt 41 Limburgse gemeenten bij realisatie gemeentelijk klimaatactieplan. Met deze klimaatactieplannen geven zij een concrete invulling aan hun stevige ambities op klimaatvlak....
woensdag, 12 februari 2020
Jouw mening telt!
De oplossing voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding krijgt stilaan vorm. Er liggen nu 7 alternatieven op tafel. De Werkvennootschap, het Departement Omgeving, Infrabel en het studieteam Studio NZL leggen...