De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Woonacademie - woonunit in de tuin

Mobiele woonunits in de tuin

Op 16 augustus 2021 is het decreet "zorgwonen" in voege gegaan. Voor mobiele zorgunits in de tuin betekent dit concreet dat onder bepaalde voorwaarden het plaatsen hiervan meldingsplichtig is en niet meer vergunningsplichtig. Ook is de medewerking van een architect niet altijd meer nodig. Let wel, elke gemeente kan naast de Vlaamse regelgeving nog bijkomende voorwaarden opleggen. Op de webpagina van het departement omgeving vind je een handig overzicht van veelgestelde vragen alsook een informatiefolder.

In het traject dat de Woonacademie i.s.m. Confederatie Bouw Limburg en diverse woonactoren in het voorbije jaar heeft afgelegd werd herhaaldelijk de noodzaak tot één kader voor iedereen naar voren geschoven. Dat geeft duidelijkheid en transparantie.

Daarnaast werden tijdens de Woonacademie nog tal van andere woonuitdagingen geformuleerd. Denken we aan de nood aan meer kleinschalige woonvormen voor senioren in de buurt, de vraag naar een extra kantoor in de tuin of een zelfstandige woonruimte voor een (her)starter zonder zorgrelatie. Ook vragen over de woonkwaliteit kwamen naar boven. De pandemie heeft de vele “sociaal-ruimtelijke” discussies een extra dimensie gegeven.

Hieronder kun je alvast de opname van het webinar van 12 juni herbekijken en de presentaties van de vier sprekers.

De deelnemers van de werksessies formuleerden hun bezorgdheden en andere vragen in 7 uitdagingen. Lees het verslag van de werksessie, geformuleerd in uitdagingen.

Mobiele zorgunits in de tuin: een multidisciplinaire werkgroep volgt op

Het webinar en de verdiepende werksessies hebben geleid tot een vaste diverse werkgroep die twee keer per jaar een uurtje online samenkomt. Waarom? Door verschillende invalshoeken uit de praktijk samen te brengen kan de werkgroep een vinger aan de pols houden, onduidelijkheden en opportuniteiten spotten. De werkgroep is samengesteld uit lokale besturen, aanbieders, POM, Saamo, Wonen en Omgeving Vlaanderen, Samenhuizen, Inter en de Woonacademie ism CBL.

Vanuit de vragen en de noden die de leden van de werkgroep of hun collega’s, klanten, partners … ervaren stellen we nieuwe vragen tot verheldering aan elkaar én aan de Vlaamse en federale overheid. Kortom een win-win voor ons allen om samen de ervaren drempels waar mogelijk weg te werken.

Meer uitgeklaard ( stavaza 22 januari 2022)

 • Wanneer wordt een mobiele zorgunit als roerend of onroerend goed beschouwd?
 • Het scherper krijgen van het onderscheid melding/vergunning 
 • Geldt een vrijstelling van het werken met een architect ook bij een vergunningsvraag? 

Nog verder te bespreken en uit te klaren op de samenkomst najaar 2022.

 • Betaalbaarheid in een breder perspectief
 • Woonzekerheid versus tijdelijkheid bij een melding
 • Zorgrelatie in woord en daad. 

Heeft de Vlaming een mobiele baksteen in de maag?

Als gevolg van de maatschappelijke en ruimtelijke evoluties en de veranderingen op de woningmarkt hebben velen een uitgesproken mening of een mobiele woonunit al dan niet wenselijk is. Kan deze tijdelijke woonvorm bijdragen aan veranderingen binnen het gewenste ruimtelijke beleid? Of betekent de mobiele woonunit een golf van oncontroleerbare ruimtelijke inplantingen? Professor Oswald Devisch van UHasselt zoekt het uit voor ons.

Hij bespreekt in zijn artikel "Een mobiele baksteen in de maag?" de volgende deelthema's.

 • Mobiele woonunits en de bouwshift
 • Naar een wildgroei van mobiele woonunits
 • Wat nu?
 • We wonen allemaal mobiel
 • Leren mobiel wonen

Een mobiele unit in de tuin: een sociaal ruimtelijke kijk

De discussie over het al dan niet plaatsen van een mobiele unit in de tuin is een sociaal ruimtelijk verhaal. De meningen zijn verdeeld, de nodige nuances moeten aangebracht worden. Inspiratie vind je in onderliggend overzicht.

Grasduinen in

In deze rubriek verzamelden we relevante en aanleunende informatie. De bedoeling is om lokale besturen te inspireren en vlot toegang te verschaffen tot de nodige informatie om richtlijnen voor mobiele woonunits uit te werken.

 1. Inspirerende initiatieven in Vlaanderen
 2. Gluren bij de buren
 3. In de media
 4. Aanleunende thema’s
Deze functionaliteit is uitgeschakeld door je cookie policy instellingen.
Je kunt deze instellingen aanpassen op de cookie policy pagina.

Er is nog geen tekst voorzien...

naar het online platform Limburg in cijfers

Provincie Limburg is ook social