De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Ruimtepact2040 - ambitie voor Limburg

Inspraak, participatie en overleg

Alleen met een degelijk proces van overleg en participatie kan een beleidsplan Ruimte tot stand komen dat gedragen wordt door de vele betrokkenen en stakeholders.

Met de vraag "Welk Limburg wil jij?" nodigden we van eind 2017 tot en met oktober 2019 iedereen uit om mee na te denken over de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie.
Via een online debatplatform kon iedereen ideeën posten en mee debatteren. Dit leidde tot een bonte en veelzijdige verzameling van ideeën en meningen. Ze kunnen gezien worden als een weerspiegeling van bezorgdheden die leven in Limburg.
We verzamelden ze allemaal in één verslag (www.limburg.be/brlideeenenreacties).  

Op 8 december 2017 organiseerden we ook het "debatfestival".
We kijken terug op een inspirerende dag met heel wat boeiende discussies.
Herbeleef onderaan deze pagina het debatfestival via de fotoreportage en de aftermovie.
Alle inzichten van die dag vind je terug in het verslag (www.limburg.be/brlverslagdebatfestival).

Publieke raadpleging conceptnota    

Van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 werd er een publieke raadpleging gehouden over de conceptnota. Tijdens deze periode kon iedereen zijn/haar zienswijze op de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kenbaar maken bij de provincie Limburg.

We ontvingen in totaal 60 inspraakreacties. Het merendeel van de reacties (25) is afkomstig van de Limburgse gemeenten. Dit betekent dat 60 % van de 42 Limburgse gemeenten reageerden, waaronder zowel kleinere gemeenten als de grotere steden. Daarnaast ontvingen we ook 7 adviezen vanuit de Vlaamse overheidsadministraties, 2 vanuit aangrenzende provincies en 7 vanuit diverse organisaties. Er kwam respons van 18 particulieren en ook de Procoro bracht een omstandig advies uit.

Uit het geheel van de inspraakreacties kunnen volgende samenvattende hoofdlijnen afgeleid worden.

 1. Er is nood aan verduidelijking, verdere uitwerking en concretisering van de strategieën en doelstellingen om de gebiedsgerichte lokale impact en draagwijdte van het beleidsplan te kunnen inschatten.
 2. Een bovenlokale benadering binnen het ruimtelijk beleid is nuttig, maar er moet nog uitgeklaard worden hoe het bovenlokaal beleid afdwingbaar wordt, hoe de regionale samenwerking wordt geoperationaliseerd en welke ruimte er blijft voor invullen ervan door lokale besturen.
 3. Er is vooral een vraag naar de rol van provincie. Wat gaat provincie doen? Welke projecten, acties, middelen voorziet de provincie? Hoe gaat provincie de gemeenten ondersteunen bij uitdagingen of initiatieven met een bovenlokale impact?
 4. Voor het draagvlak van het beleidsplan, is overleg met en betrokkenheid van gemeenten noodzakelijk bij de verdere uitwerking van de beleidskaders omwille van de waardevolle input vanuit lokale kennis en beleidspraktijk.
 5. Specifiek voor Limburg, zijn (lands- en gewest-)grensoverschrijdende relaties en samenwerking van belang op vlak van mobiliteit, economie en open ruimte.
 6. De mobiliteit in Limburg moet verbeterd worden, zeker op vlak van openbaar vervoer en fietsen. Maar de auto kan niet weggecijferd worden in Limburg.
 7. Er is een bezorgdheid over de ontwikkelingskansen van dorpen en kleine kernen.
 8. Er is geen eenduidigheid over het gewenst beleid van de open ruimte. Er is een tegenstelling merkbaar tussen enerzijds een integrale benadering met een sterke verweving van activiteiten en anderzijds een eerder sectorale benadering met een scheiding van functies (natuur vs. landbouw), die vooral ingegeven is vanuit landbouw.
 9. Om het voorgestelde beleid op vlak van kernversterking en open ruimte te operationaliseren en te kunnen realiseren, zijn er instrumenten, afdwingbare kaders en veel financiële middelen nodig, vooral om te kunnen ingrijpen op het bestaand juridisch ruimteaanbod.
 10. Het is belangrijk dat het Beleidsplan Ruimte Limburg goed afgestemd wordt met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (en de beleidskaders in opmaak) en met beleidsplanningsprocessen van aangrenzende gebieden (andere provincies, Nederland) en van andere sectoren (regionaal mobiliteitsplan).
 11. In Zuid-Limburg leeft er bij een aantal burgers een ernstige ongerustheid over de inplanting van een grootschalig windmolenpark in de omgeving van Tongeren-Riemst. De impact hiervan moet onderzocht worden in een plan-MER.

Het volledige verslag van de publieke raadpleging is opgenomen als bijlage in de procesnota.

Op 2 december 2019 werd ook een publieke infomarkt gehouden waar meer informatie en toelichting werd gegeven over de conceptnota. De posters van deze infomarkt kun je bekijken via www.limburg.be/brlconceptnota_infomarkt

Publieke inspraak Kennisgeving plan-MER

Van 1 september t.e.m. 30 oktober 2020 werd de kennisgeving van het plan-MER ter inzage gelegd voor het publiek. Op basis van de inspraakreacties heeft Team MER op 9 februari 2021 richtlijnen opgesteld voor de opmaak van het plan-MER. De richtlijnen zijn bedoeld om richting te geven aan de inhoud van het op te stellen plan-MER. De richtlijnen kun je raadplegen op www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank onder het dossiernummer PL0264. 

Samen naar het Ruimtepact 2040

Er volgen nog verschillende inspraakmomenten in het proces van het beleidsplan Ruimte. Deze worden bekendgemaakt langs verschillende kanalen.

De eerstvolgende officiële mogelijkheid tot inspraak zal het openbaar onderzoek zijn over het ontwerp van het beleidsplan en het ontwerp-plan-MER. Dat is gepland voor het najaar van 2022.

Heb jij ondertussen nog een idee of suggestie voor het Ruimtepact 2040? Dan mag je dat altijd bezorgen via e-mail aan ruimtepact2040@limburg.be.

Sfeerbeelden

Deze functionaliteit is uitgeschakeld door je cookie policy instellingen.
Je kunt deze instellingen aanpassen op de cookie policy pagina.

Het hoofdgebouw van Thorpark in Genk. De locatie van het debatfestival.

Deelnemers aan het debatfestival die naar de inkom wandelen.

Het logo van Thor Central (het hoofdgebouw van Thorpark).

Deelnemers lopen de trap in de inkomhal op.

Deelnemers  worden ontvangen door hostessen en krijgen een lanyard met een naambadge en een mapje met informatie (dagprogramma, een korte toelichting over de sprekers, ...) mee.

Het reclamebeeld voor het debatfestival met de slogan "Welk Limburg wil jij?".

Deelnemers gaan het auditorium binnen.

De woordkunstenaar Jee Kast geeft een introductie en schetst het verloop van de dag.

Een overzicht van de aanwezigen in het auditorium.

Noël Slangen (opiniemaker) als spreker aan het woord in het auditorium.

Beelden van het publiek in het auditorium en in de speakers corner.

Yves Houben (UNIZO Limburg) aan het woord in de speakers corner.

Rick de Leeuw (schrijver/zanger) presenteert een verhaal over mobili-tijd aan het holodeck.

(Tekst in beeld) Inge Moors, Gedeputeerde Ruimtelijke ordening

De gedeputeerde Inge Moors wordt geïnterviewd en vertelt: "Ruimtelijk ordening heeft een impact op iedereen. Want ruimtelijke ordening bepaalt waar we gaan wonen, waar we gaan werken, waar we gaan leven. Vandaar is het ook belangrijk dat de participatie gebeurt door alle Limburgers."

Tijdens het interview met de gedeputeerde worden beelden getoond van spreker Bernard Vanheusden (UHasselt) en de aanwezigen tijdens een sessie van de debatformule "Schuif Aan".

Inge Moors komt terug in beeld en spreekt verder: "Zowel professionals als alle Limburgers die geïnteresseerd zijn in ruimtelijke ordening kunnen deelnemen aan het debat."

(Tekst in beeld) Tim Vekemans en Dimitri Minten, architecten RE-ST

Tim Vekemans neemt het woord: "Er is eindelijk debat over ruimte en het debat overschrijdt de disciplineruimte. Economen, juristen, landschappers, ... zijn aan het woord. We hebben het er samen over."

Tijdens het interview met Tim Vekemans wordt een sessie  van "Schuif Aan" getoond met o.m. spreker Gust Feyen (Limburgse Milieukoepel).

De microfoon, een schuimrubberen kubus, wordt naar een deelnemer geworpen die graag het woord wil hebben in een debatformule ingericht door Tomorrowlab.

(In beeld) Het logo van Tomorrowlab.

Visual harvesting (al tekenend notities nemen) tijdens de discussies.

Ignace Schops tijdens zijn presentatie in het auditorium.

(Tekst in beeld) Ignace Schops, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland

Ignace Schops licht toe: "Ik heb vooral gepraat over klimaatbeleid en hoe we daar ruimtelijk wat aan kunnen doen. En de eerste reacties in het publiek waren eigenlijk wel positief. Ik was eigenlijk wel aangenaam verrast. Waarbij er toch wel een grote overeenstemming is dat we echt wat moeten gaan doen willen we het klimaatprobleem oplossen."

Ruben Lemmens (VKW Limburg) in gesprek met ander panelleden tijdens een sessie "Schuif Aan".

(Tekst in beeld) Geert Wets, directeur Instituut voor Mobiliteit

Geert Wets zegt: "Mobiliteit is echt ook de basis van de ruimtelijke ordening en moet er voor zorgen dat bestemmingen dat die ook kunnen aangedaan worden via mobiliteitsinfrastructuur."

Stijn Bijnens tijdens zijn betoog in het auditorium.

(Tekst in beeld) Stijn Bijnens, CEO Limburgse investeringsmaatschappij LRM

Stijn Bijnens legt in zijn interview uit: "Het ruimtelijk beleid moet er voor zorgen dat bedrijven hier kunnen groeien. Alles wordt betaald door bedrijven. We krijgen een loon van een bedrijf. Bedrijven krijgen belastingen en met die belastingen hebben we scholen, goede gezondheidszorg, ... Dus voor de economie is het ongelofelijk belangrijk dat die kan groeien."

Deelnemers aan het debatfestival verlaten de zaal.

Iedereen geniet van de lekker hapjes tussen de verschillende sessies door. Verschillende aanwezigen nemen een hap van een broodje of kiezen voor een bordje.

In de speakers corner zitten de geïnteresseerden op een kussentje op de trap.

Karel Lhermitte (Landelijke Gilden) spreekt over de rol van platteland en dorpen.

Jee Kast leidt de sprekers van de speakers corner in.

Alfredo De Gregorio (architect) zet zijn uiteenzetting kracht bij met handgebaren.

Bart Julliams (schepen Stad Geel) wacht zijn beurt als spreker af.

Marc Dillen (Vlaamse Confederatie Bouw) gaat in discussie met zijn tafelgasten.

Dorothy Mingeau van Tomorrowlab leidt de sessies van het ruimteconclaaf in goede banen. Op de achtergrond worden de belangrijkste punten genoteerd/getekend.

Professor Pieter Ballon (VUB/IMEC) verzorgt de slotlezing over "Smart Cities".

Iedereen komt naar de foyer voor een afsluitend drankje.

(Tekst in beeld) Rick de Leeuw, Nieuwe Limburger

Rick de Leeuw vraagt zich af: "Kan Limburg, dat graag het centrum van de euregio wil zijn, dat ook daadwerkelijk worden?"

Ignace Schops vat het samen als: "Limburg is groen Limburg en niet grijs Limburg."

Participanten drinken een drankje.

(Tekst in beeld) Bernard Vanheusden, Vicedecaan Faculteit Rechten UHasselt

Bernard Vanheusden deelt zijn bedenking: "Het meeste wat me bijgebleven is, dat we nog heel veel ruimte hebben, dat we dat niet altijd goed beseffen en dat we die eigenlijk beter in kaart zouden moeten brengen en dan beter benutten."

Iedereen babbelt na bij een glaasje.

Rick de Leeuw: "Ik kreeg sloffen voor de aanvang van de presentatie omdat ik anders niet over de vloer mocht lopen waar geprojecteerd werd en op die sloffen stond: 'Welkom thuis Limburg'. Prachtig samengevat!"

Overzicht foyer bij receptie als afsluiting van de dag.

Avondbeeld met kerstverlichting van Thor Central (hoofdgebouw Thorpark).

(In beeld) Logo provincie Limburg

(Tekst in beeld) Een organisatie van provincie Limburg

Contactgegevens dienst

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 17.00 u.

Ruimtepact 2040 - Herbekijk het webinar van 8 oktober 2021
Ruimtepact 2040 - Bekijk de hoofdlijnen van het voorontwerp Beleidsplan Ruimte voor Limburg
Lees de brochure over het voorontwerp Beleidsplan Ruimte voor Limburg

Nieuws

maandag, 11 oktober 2021
Ruimtepact 2040: ambitie voor Limburg
Eind september stelde de deputatie het voorontwerp voor het Beleidsplan Ruimte voor Limburg vast. Onder de koepel "Ruimtepact 2040" werken we als provinciebestuur aan een nieuwe ruimtelijke visie voor...
dinsdag, 07 september 2021
Illustratie fiets- en faunaverbinding, © Agentschap Wegen en Verkeer
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft onlangs de nieuwe fiets- en faunapassage op het Kolenspoor (Fietssnelweg F751 As - Maaseik) in Dilsen-Stokkem opengesteld. Je fietst er...