De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Beleidsplan Ruimte Limburg

Beleidsplan Ruimte Limburg

De provincie werkt momenteel aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL).

Het Ruimtelijk Structuurplan Limburg dateert van 2003. Een update van het provinciaal ruimtelijk beleid is nodig. Zeker omdat we voor heel wat uitdagingen staan die een impact hebben op de leefomgeving van Limburg. De samenstelling van de bevolking wijzigt. Verspreide bebouwing zet zich door. De verkeersproblematiek groeit. Het klimaat verandert. De open ruimte staat onder druk terwijl ze essentieel is voor onze voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning. We moeten hier op een juiste manier mee omgaan.

Het DNA van Limburg is erg specifiek en verantwoordt eigen ruimtelijke keuzes: Limburg is centraal gelegen in de Euregio Maas-Rijn, heeft veel kwalitatieve open ruimte, een waaier aan diverse landschappen, een netwerk van incubatoren en vele fijne dorpen en steden op mensenmaat. Deze troeven we willen versterken en uitspelen. Een ruimtelijke visie en een beleid op maat van Limburg is dus nodig. Daarom maken we een Beleidsplan Ruimte Limburg op.

In 2016 gaf de deputatie de opdracht aan de afdeling Ruimtelijke Planning om te starten met de voorbereiding van het BRL. De “focusnota” vormt het sluitstuk van die voorbereidende fase en bevat de eerste krachtlijnen. Er wordt een toekomstperspectief voor Limburg in 2040 geschetst en een aantal strategieën geformuleerd om die ruimtelijke visie te realiseren. Op 20 maart 2019 keurde de provincieraad de focusnota goed.

Je kunt de “focusnota” van het BRL downloaden via www.limburg.be/brlfocusnota

Op 20 maart 2019 nam de provincieraad ook de officiële startbeslissing voor dat BRL. De formele procedure is daarmee ingezet. In de komende maanden en jaren werken we verder aan het BRL, te beginnen bij een “conceptnota”. Tijdens dat proces worden ook participatie- en inspraakmomenten voorzien, die via verschillende kanalen bekend gemaakt zullen worden.  

Het Beleidsplan Ruimte Limburg zal het Ruimtelijk Structuurplan Limburg vervangen en sluit aan op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) dat door de Vlaamse Regering wordt opgemaakt.

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Nieuws

donderdag, 17 oktober 2019
Op vrijdag 11 oktober werd het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in de provincie Limburg al opgeheven. Het captatie- en recreatieverbod dd. 06/09/19 op de bevaarbare waterlopen bleef wel...
donderdag, 17 oktober 2019
Op voorstel van Inge Moors (CD&V), gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, zette de provincieraad in de zitting van 16 oktober het licht op groen voor het voorlopige ontwerp van het ruimtelijk...
donderdag, 10 oktober 2019
Overzichtskaart captatie- en recreatieverbod in Limburg
Het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in de provincie Limburg wordt vanaf vrijdag 11 oktober opgeheven. Gouverneur Herman Reynders volgt hiermee het advies van de Droogtecommissie van dinsdag...