De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

A tot Z (Trefwoordenlijst)

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Oppervlakte water

Hoe weet ik op welke waterlopen een captatieverbod gevestigd is?

Dit kun je raadplegen via de kaart van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Waarom een permanent onttrekkingsverbod op sommige waterlopen?

Op ecologisch zeer kwetsbare waterlopen geldt een permanent ontrekkingsverbod. Om ecologisch zeer kwetsbare waterlopen te beschermen hebben verschillende provinciegouverneurs enkele permanente onttrekkingsverboden ingesteld. Ook in Limburg zullen er geen onttrekkingen meer mogen plaatsvinden in waterlopen met een hoge ecologische waarde om onder meer de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren voor zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten.

In een aantal specifieke situaties zijn onttrekkingen daar bij uitzondering toch toegelaten: 

 • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie; 
 • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is; 
 • Door de bevoegde waterloopbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die ervoor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer een minimale hoogte van de waterkolom van 30 cm verzekerd wordt. 

Wanneer is een melding verplicht, wanneer een vergunning bij captatie?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bevaarbare en onbevaarbare waterlopen.

Om water uit kanalen of rivieren te mogen gebruiken (capteren) is een vergunning nodig vanaf 500 m³ water per jaar. Voor watercaptaties van minder dan 500 m³ per jaar is enkel een melding nodig.

Meer informatie: www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht moet dit melden aan de waterloopbeheerder via een nieuw e-loket wateronttrekkingen (www.wateronttrekking.be). In het geval van een permanente installatie voor onttrekking moet een machtiging aangevraagd worden. In beide gevallen wordt een debietmetingssysteem verplicht.

Er is echter wel een uitzondering. Er hoeft geen melding gemaakt te worden voor de volgende onttrekkingen: 

 • weidepompen om dieren te drenken
 • vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is
 • vullen van een water- of aalton van maximaal 10 m³
 • zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen.

Loket
Interessante websites
Bedrijfsreportages