De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

A tot Z (Trefwoordenlijst)

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Grondwater

Ik betaal meer voor mijn grondwater dan mijn buur, hoe komt dat?

De grondwaterheffing is afhankelijk van de watervoerende laag en het volume dat je oppompt. Bij afgesloten watervoerende lagen en bij hoge volumes (meer dan 30.000 m³/jaar) wordt hoe meer je oppompt de grondwaterheffing per m³ hoger. Ook moet er rekening gehouden worden met actie-of waakgebieden.

Maakt het uit of je maatregelen genomen hebt voor meer infiltratie voor hoeveel water je mag oppompen?

In de praktijk zullen andere factoren bepalen of een vergunning al dan niet wordt afgeleverd: diepte van de grondwaterwinning en uit welke watervoerende laag er water opgepompt gaat worden, aanwezigheid van droogtegevoelige habitats in de buurt van de grondwaterwinning. Andere vergunde putten in de onmiddellijke omgeving van de aangevraagde grondwaterwinning.

Infiltratie van hemelwater kan worden opgelegd in kader van het bouwen van een gebouw en is eerder een voorwaarde voor het bekomen van de vergunning hiervoor. Indien er gekozen werd om vrijwillig maatregelen te nemen voor infiltratie, zal dat waarschijnlijk wel gunstig zijn voor de onderliggende watervoerende lagen, maar niet bepalend voor de hoeveelheid water die je mag oppompen.

Wie moet ik op de hoogte brengen als ik een eigen grondwaterwinning in gebruik neem of stopzet?

Dit moet steeds binnen de twee maanden schriftelijk gemeld worden aan de buitendiensten van de dienst Grondwater van de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De contactgegevens voor de provincie Limburg staan hieronder:

De Schiervellaan 7
3500 Hasselt
Tel. 011 29 12 70
Fax 011 29 12 99

Het is zo dat een aan- of afmelding van groot belang is voor de bepaling van de heffing. Je hebt er dus alle baat bij.

Loket
Interessante websites
Bedrijfsreportages