De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Inzetten op welzijn, (kinder)armoede en onderwijs

Het is onze doelstelling om alle gezinnen in Limburg te versterken. Om kinderarmoede en kansarmoede maximaal te bestrijden hebben we bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen.

Voor alle geplande acties wordt maximaal aansluiting en invoeging in regulier beleid binnen de 4 jaar voorzien. Voor de voorgestelde prioritaire acties wordt tevens gezocht naar de nodige cofinanciering (bv. steden en gemeenten, private inbreng, provincie, …).

De aard, de samenstelling en de draagkracht van de gezinnen verschilt echter sterk tussen de Limburgse gemeenten onderling. Zo blijkt het aantal gezinnen waarvan de moeder een lage opleiding heeft genoten te variëren tussen de gemeenten van 8 naar 39 %. Hierbij merken we op dat vooral Genk, Maasmechelen, Leopoldsburg, Heusden‐Zolder en Houthalen Helchteren het slechtst scoren. Ook het aantal gezinnen waar de thuistaal geen Nederlands is varieert sterk van gemeente tot gemeente (range 3 tot 30 %). Opnieuw komen dezelfde gemeenten in het vizier wanneer we de hoogste scores bekijken van anderstalige thuistaal.

Toch is vooral de evolutie van het aantal geboortes in kansarme gezinnendie zorgen baart. Daar waar het aantal geboortes in kansarme gezinnen in 2005 nog gelijke tred hield met het Vlaams gemiddelde (6,5 %), stijgt dit aantal in Limburg snellerdan in Vlaanderen.

In het SALK-rapport wordt "armoede" als een belangrijk aandachtspunt naar voren geschoven. Armoede, kinderarmoede en kwetsbaarheid zijn in Limburg belangrijke uitdagingen, die een geïntegreerde aanpak veronderstellen.

Vlaanderen heeft zich in PACT2020 de doelstelling opgelegd om de geboorten in kansarme gezinnen te halveren. Daarnaast heeft Vlaanderen zich in het kader van de Europese doelstellingen van EU2020 er ook toe verbonden te gaan voor een halvering op het gebied van kinderarmoede (aantal dat leeft onder de armoededrempel). De Vlaamse Regering heeft eind april 2011 kinderarmoede benoemd tot een absolute prioriteit in het kader van het armoedebestrijdingsbeleid.

De sociaal economische achtergrond heeft bovendien ook een sterke invloed op de schoolprestaties. Het opleidingsniveau van de moeder blijft de beste voorspeller van de kansen van jongeren om een diploma secundair onderwijs te behalen. Hoe zwakker de sociaal economische achtergrond van een gezin, hoe meer kansen een leerling heeft op een problematische schoolloopbaan en ongekwalificeerde uitstroom.

Daarnaast:

  • hebben steeds meer kinderen het Nederlands niet als thuistaal
  • is er een groep kinderen die opgroeit in een taalarme Nederlandstalige omgeving. Beide groepen hebben vaak moeilijkheden met de verwerving van het Nederlands en/of met het Nederlands als school‐en instructietaal. Daarenboven gaat hun taalachterstand dikwijls samen met een lage sociaal-economische achtergrond, waardoor dergelijke leerlingen een verhoogd risico lopen op schoolse vertraging en vroegtijdig schoolverlaten.
  • zitten in onze secundaire scholen jongeren die hier net toekomen en nog geen onderwijs gevolgd hebben in het Nederlands. Sommigen onder hen hebben bovendien weinig schoolse ervaring. Zij komen in eerste instantie terecht in de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers. Vervolgens komen velen onder hen, ongeacht hun interesses en capaciteiten, terecht in het bso of het dbso. Zij lopen ook veel meer dan andere jongeren het risico om het secundair onderwijs te verlaten zonder kwalificatie.

Lopende acties

2014-02-10 718.00,00 euro voor Limburgse kinderarmoedebestrijding
2014-03-21 2,6 miljoen euro voor lokaal kinderarmoedebestrijdingsbeleid
2014-04-01 Oprichting distributieplatform Limburg tegen voedselverspilling
2014-04-04 Limburg investeert in kinderopvang
2014-09-29 Limburgse kinderopvang opnieuw versterkt dankzij SALK-middelen
2015-01-19 SALK zorgt voor nog eens 90 bijkomende inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen in Limburg
2015-09-22 Provincie stimuleert participatie bij kansarme gezinnen
2015-09-24 Provincie subsidieert onderwijsflankerende taalprojecten
2015-09-28 SALK realiseert 210 bijkomende inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen in Limburg
2016-10-04 GOK-academie