De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provincie stelt groeilijnen stedelijke gebieden Tongeren en Leopoldsburg voorlopig vast

woensdag, 25 maart 2015

De afbakening van een kleinstedelijk gebied bepaalt de groeigrenzen van een stad of een stedelijk gebied. Binnen de lijn kunnen bijkomende stedelijke functies ontwikkeld worden, buiten de afbakeningslijn gaat vooral aandacht naar landbouw, het platteland, de open ruimte en het  landelijk wonen.

Op 21 januari werden de Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP) voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden Tongeren en Leopoldsburg door de provincieraad voorlopig vastgesteld. Hierdoor worden de ruimtelijke processen voor deze kleinstedelijke gebieden in een eindfase gebracht.

Samen met het vaststellen van een concrete afbakeningslijn worden via beide PRUP’s een aantal bestemmingswijzigingen voorgesteld. Hierdoor krijgen zowel Tongeren als Leopoldsburg op korte termijn een aantal ontwikkelingsmogelijkheden op vlak van wonen, stedelijke ontwikkeling, werken en vrije tijd.

Stedelijk gebied Tongeren

“Dit PRUP zorgt voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Tongeren-Oost. Het rapport Strategisch Actieplan in het Kwadraat (SALK) bevestigde het gebrek aan ruimte voor bedrijven in Zuid-Limburg en vraagt een snelle planning en realisatie van het nieuwe terrein te Tongeren-Oost. Op basis van verschillende deelstudies concludeerde de deputatie dat de zone ten zuiden van het bestaande regionale bedrijventerrein Tongeren-Oost het meest geschikt is om een uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein te realiseren. Hiervoor werd nu een bestemmingsplan opgemaakt”, aldus gedeputeerde Inge Moors. “Het verlies aan landbouwgrond in dit ontwerpplan wordt gecompenseerd door het landbouwgebruik in de gebieden Berg (militair gebied), Tumulus en Juffrouwenweg definitief te bestendigen.”

Verder is ook de opname van de Plinius-site een belangrijk element in het plandossier. Deze ruimte wordt geoptimaliseerd in functie van stadspark en het zwembadencomplex dat de stad Tongeren er wenst te realiseren. Om ook het wonen bijkomende mogelijkheden te bieden, wordt het woonuitbreidingsgebied aan de Paardsweidestraat via dit PRUP omgezet naar zone voor stedelijk woongebied.

Stedelijk gebied Leopoldsburg

“Ook de ontwikkeling van het gebied Reigersvliet kadert binnen het SALK”, licht gedeputeerde Inge Moors toe. “De bestemming en ontwikkeling van het gebied is toekomstbepalend voor Leopoldsburg en de regio. De zone van meer dan 65 ha wordt deels bestemd in functie van natuur en een speelbos, maar voornamelijk als stedelijk ontwikkelingsgebied. Binnen deze bestemmingscategorie wordt ruimte voorzien voor de uitbouw van een nieuwe gevangenis, mogelijk gekoppeld aan dienstondersteunende faciliteiten. Verder kan in de zone ruimte voorbehouden worden voor de uitbouw van een KMO-zone, is er ruimte voor de ontwikkeling van een woongebied en een zone voor recreatieve voorzieningen. Eveneens wordt er een nieuwe ontsluitingsweg voor het gebied voorzien.“

De vijf andere deelplannen van het ontwerp PRUP zijn voornamelijk gekoppeld aan de taakstelling die Leopoldsburg kreeg op vlak van het uitbouwen van diensten, voorzieningen en wooneenheden. Zo zal het deelplan “Stationsomgeving”, dat zich situeert centraal binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied en aan de rand van het dichte centrum van Leopoldsburg worden ontwikkeld in functie van nieuwe stedelijke ontwikkelingen: wonen wordt hier verweven met kleinhandel, horeca en diensten.
 
In functie van de realisatie van een goede en afdoende waterbuffering wordt een ingrijpende wijziging voorgesteld ter hoogte van de bestaande KMO-zone aan de noordwestelijke rand van Leopoldsburg. Het niet ontwikkelde deel van deze KMO-zone wordt herbestemd naar zone voor Openbaar Nut. Ter compensatie kan de oppervlakte voor lokale bedrijvigheid ter hoogte van Reigersvliet vergroot worden.

Tot slot worden een aantal woonuitbreidingsgebieden gefaseerd vrijgegeven, waardoor de rol van Leopoldsburg op vlak van een aanbodbeleid rond wonen wordt versterkt.