De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Sociale economie

De sluiting van Ford Genk en de impact op de economische groei in Limburg heeft niet alleen een impact op de tewerkstelling bij Ford en de reguliere toeleveringsbedrijven. Er is niet alleen nood aan nieuwe jobs en economische transformatie en ontwikkeling, ook het behoud van de bestaande tewerkstelling is noodzakelijk om de werkloosheidsgraad in Limburg niet nog meer te laten dalen. De komende jaren zullen ongeveer 8.000 jobs verloren gaan wat ongetwijfeld sterke verschuivingen op de arbeidsmarkt zal kennen. Het leidt geen twijfel dat de meest kwetsbare werkzoekenden en werknemers daar eerst de gevolgen van zullen ondervinden. Het behoud van tewerkstelling alsook de hertewerkstelling en jobcreatie van kansengroepen en personen met een arbeidsbeperking is de komende jaren in Limburg meer dan nodig. De ondernemingen in de sociale economie in Limburg zijn
belangrijke partners om de te werkstelling voor deze doelgroep op peil te houden.

Binnen het SALK is op korte termijn het behoud van de tewerkstelling van doelgroepwerknemers bij ondernemingen in de sociale economie in Limburg prioritair. In de eerste plaats bij de toeleveranciers van Ford Genk maar ook binnen bestaande investeringen en projecten.

Reconversie activiteiten Bewel

Een eerste doelstelling "sociale economie" binnen het SALK is het behoud van bestaande tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking door reconversie van activiteiten bij ondernemingen in de sociale economie die als toeleverancier werken van Ford Genk.

Beschutte werkplaats Bewel is de enige onderneming binnen de sociale economie die als toeleverancier werkt voor Ford Genk. De sluiting van Ford Genk en het daaraan gekoppelde verlies aan activiteiten (nl. de wasserijactiviteiten) voor Bewel heeft een directe impact op de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. De Ford‐sluiting betekent een direct verlies aan arbeidsplaatsen voor 30 werknemers bij Bewel. Om dit verlies aan arbeidsplaatsen op te vangen is reconversie van activiteiten binnen Bewel noodzakelijk.

Volgende acties worden vooropgesteld.

  1. Actie 1: Innovatie om bestaande activiteiten Bewel te heroriënteren.
  2. Actie 2: Tijdelijke versterking van de functie "economische uitdagingen" beschutte werkplaatsen voor 2 jaar door het opstarten van nieuwe samenwerkingsverbanden met reguliere bedrijven binnen de filosofie van het nieuwe maatwerkdecreet, nl. samenwerking met reguliere bedrijven met als doel integratie en doorstroom van personen met een arbeidshandicap op de reguliere arbeidsmarkt.

Project "Parkrangers"

Een tweede doelstelling is het behoud van bestaande tewerkstelling binnen de sociale economie in lopende investeringsdossiers. Het project "Parkrangers" werd opgestart in kader van LSM en Limburgplan en maakt de koppeling van jobcreatie voor kansengroepen/personen met een arbeidsbeperking én het onderhoud van toeristisch – recreatieve infrastructuur (NPHK, fietsroutenetwerken, wandelwegnetwerken, ruiterpadnetwerken, toegangspoorten,…).

Daarnaast dreigen ook een aantal opdrachten weg te vallen in kader van duurzaam groenbeheer binnen de Bosgroepen, NPHK door wegvallen van MINA‐subsidies.

Lopende acties

2014-01-29 Onderhoud groen landschap door parkrangers
2014-02-26 Sociale tewerkstelling voor onderhoud fietsroutenetwerk
2014-05-16 SALK-financiering project “Parkrangers” goedgekeurd
2016-05-27 Parkrangers onmisbaar voor een gezond Limburgs landschap