De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Lopende investeringsdossiers

Lopende investeringsdossiers met engagement van de Federale en Vlaamse overheid:

Toeristische verblijfsinfrastructuur

In de provincie Limburg worden een aantal projecten (zie overzicht hieronder) voorbereid die een aanzienlijke investering in toeristische verblijfsinfrastructuur beogen. Het merendeel van deze projecten zijn door ontwikkelingen van bestaande logies, maar er zijn ook enkele volledig nieuwe projecten bij. Het betreft meestal "lopende" initiatieven in die zin dat er al concrete stappen zijn gezet of voorbereidende studies zijn opgestart. Bijvoorbeeld ruimtelijke planningsprocessen en voorafgaande (plan‐) milieueffectrapportages.

De Vlaamse regering, de provincie Limburg en de betrokken gemeenten gaan een inspanningsverbintenis aan om deze projecten, samen met de betrokken ondernemingen en
investeerders, zo snel mogelijk tot realisatie te brengen. Ze geven hun administraties de opdracht om deze projecten te faciliteren via oplossingsgericht overleg en samenwerking. De gouverneur van de provincie Limburg krijgt de opdracht om, als turbo‐manager, deze trajecten naar realisatie te coördineren en op te volgen.

Be-mine

De nv be‐MINE wenst de voormalige mijnsite van Beringen te herwaarderen en te herbestemmen. Het project behelst de ontwikkeling van het 32 ha groot mijnterrein. Het betreft een geïntegreerd residentieel, cultureel, recreatief en retail project. Binnen de grenzen van het te ontwikkelen projectgebied gelegen in en rond de bestaande cultuurhistorische en geklasseerde mijngebouwen te Beringen stelt zij zich daartoe tot doel:

  • zowel residentieel als commercieel vastgoed te ontwikkelen
  • bestaande gebouwen te herbestemmen binnen de contouren van het Masterplan voor de site zijnde zowel cultuur, leisure en handel gerelateerde invullingen
  • de nodige infrastructuur aan te leggen.

Het totale investeringsvolume van het project bedraagt 150 miljoen euro waarvan ongeveer 80 miljoen euro voor “mijn wonen” en 70 miljoen euro voor “mijn beleven”. De vooropgestelde tewerkstelling bedraagt 500. De socio‐economische vergunning is ingediend voor 15.000 m² retail en in behandeling bij de federale overheid. Vandaar doet Be‐Mine een voorstel voor bijkomende projecten en voor de verkleining van het restauratiegedeelte van Be‐Mine.

BE‐Mine is immers geen nieuw project: het is een project dat deel uitmaakte van de eerder door de Vlaamse Regering geselecteerde STAP‐projecten bij Kaderbeslissing van 19 juli 2002, de beslissing van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 inzake het Limburgplan en de beslissing van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 inzake de uitvoering van de Kaderbeslissing door Lisom. De Vlaamse Regering keurde tenslotte op 29 mei 2009 de protocolovereenkomst goed voor de meerjarenplanning van de herstructurering en restauratie van de vroegere mijnsite van Beringen in het kader van het project Mijn‐wereld.

Lopende acties

2014-01-27 Ontwikkeling Be-Mine: polyvalent “event” center
2014-03-27 Werken aan Be-Mine raken op kruissnelheid
2015-12-11 Vlaamse regering keurt nieuwe afspraken goed over de restauratie en herbestemming van be-MINE

Terhills

In de kaderbeslissing van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 gelast de Vlaamse Regering LRM om tegen medio 2003 een businessplan op te stellen voor de inrichting van de bipool Eisden‐Lanklaar als primaire poort met als elementen:

  1. een bezoekers‐ en veldstudiecentrum
  2. een hoogwaardige verblijfsaccommodatie
  3. het Ecopolisconcept (realisatie van het concept zoals opgebouwd in het masterplan, financiering van realisatie en exploitatie en van de ontsluiting van de bipool).

Voor de realisatie van de bipool werd een bedrag van 20 miljoen euro gereserveerd van de LSMmiddelen.

Doel van het Terhills project is de herontwikkeling van de voormalige mijnterreinen van Eisden‐Lanklaar tot een nieuwe bovenregionale toeristische bestemming als katalysator voor nieuwe tewerkstelling en economische groei. Het Terhills Master Plan bestaat uit verschillende deelprojecten waaronder een vakantiepark, een Wellness complex, een sportzone, een hotel met circa 60 kamers, een nieuwe winkelbestemming van circa 5.300 m², “Connecterra” als hoofdtoegangspoort Nationaal Park Hoge Kempen (incl. het Ecotronproject), een woonzone en een KMO zone.

Lopende acties

2014-02-08 Terhills op mijnterreinen Eisden begint vorm te krijgen
2014-04-17 SALK-middelen voor onderzoeksinstallatie Ecotron* in Connecterra-Expo

Thor

Het project vormt een onderdeel van de herbestemming van de voormalige mijnsite van Waterschei tot hoogwaardig bedrijvenpark met wetenschapspark. Het project kadert in de strategie van de stad Genk die erop gericht is de evolutie van de industriële maakeconomie van de stad naar een innovatieve maakeconomie en kenniseconomie te ondersteunen. In 2007 engageerde de associatie KULeuven/KHLim zich ertoe om een deel van het contingent aan wetenschapsparken van de KULeuven onder te brengen op het voormalig mijnterrein van Waterschei. Tussen de KULeuven en de Uhasselt werd in februari 2007 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten omtrent de ontwikkeling en het beheer van de wetenschapsparken in Waterschei en Diepenbeek.

Het terrein in Waterschei wordt opgedeeld in drie functiegebieden:

  1. het hoogwaardig bedrijvenpark
  2. het wetenschapspark met de inplanting van Energyville
  3. de herbestemming van het hoofdgebouw.

Om de overslag te maken van de industriële maakeconomie naar innovatieve maakeconomie en kenniseconomie zet de stad Genk al gedurende een aantal jaren sterk in op de ontwikkeling van het Thor Park tot technologiepark en dit gebaseerd op een concept van "gedeelde winsten" waardoor het park een meerwaarde heeft voor meerdere doelgroepen en waardoor "technologie" vanuit meerdere invalshoeken deel gaat uitmaken van de stad/regio. De aangekondigde sluiting van Ford maakt de "sense of urgency" om deze site versneld te ontwikkelen des te groter.