De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Project Cre@os naar Werk

De bestrijding van de Limburgse jeugdwerkloosheid is al enkele jaren een vaste actie in het provinciale arbeidsmarktbeleid. “Binnen het provinciale jeugdwerkloosheidsplan wordt via het ESF-project ‘Cre@os naar Werk’ een bijzondere ondersteuning geboden aan Limburgse steden en gemeenten met een opmerkelijk hoge jeugdwerkloosheidsgraad”, zegt gedeputeerde van Economie en Europese Aangelegenheden Marc Vandeput. “Kwetsbare jongeren worden hier door middel van een voortraject klaargestoomd om vlotter toegang tot de arbeidsmarkt te vinden.” Het partnerschap dat de provincie hiervoor is aangegaan met de gemeente Maasmechelen zorgt voor 30 lokale begeleidingstrajecten per jaar. Maar er is meer. “Tijdens hun groepsactiviteit maakten de jongeren uit het voortraject onlangs een heuse boekenruilkast om heel Maasmechelen van leesplezier te voorzien”, vertelt schepen voor Tewerkstelling Mieke Ramaekers. De zogenaamde Berenkast is vandaag voorgesteld in Vucht-Maasmechelen.

Europa staat voor grote economische uitdagingen o.m. op het vlak van tewerkstelling en arbeidsparticipatie. In Europe 2020 - de Europese beleidsstrategie die de richting aangeeft voor een slimme, duurzame en inclusieve samenleving - wordt vooropgesteld dat 75 % van de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20 en 64 jaar) tegen 2020 werkzaam is. Onder andere via het jeugdgarantieplan, neemt Europa maatregelen om deze doelstelling te behalen. Dit garantieplan moet ervoor zorgen dat alle jonge Europeanen die gedurende 4 maanden geen werk of opleiding hebben, een kans krijgen op een kwaliteitsvolle arbeidsplaats, opleiding of scholing. De krachtlijnen uit het jeugdgarantieplan werden inmiddels ook al geïmplementeerd op Vlaams niveau o.a. via het Pact 2020 dat ernaar streeft om het aantal jongeren zonder startkwalificaties in Vlaanderen tegen 2020 te halveren. In uitvoering van dit beleid levert de provincie Limburg samen met relevante actoren inspanningen om de jongeren te begeleiden naar een duurzame job op de arbeidsmarkt.

Bestrijding jeugdwerkloosheid

Gedeputeerde van Economie Marc Vandeput: “Hiertoe worden vanuit het Strategisch Actieplan Limburg Kwadraat (SALK) complementair aan de bestaande maatregelen extra begeleidings-, bemiddelings- en opleidingsacties voorzien. Ook sloot de provincie Limburg reeds een samenwerkingsovereenkomst, uniek in Vlaanderen, met VDAB Limburg voor het realiseren van een betere werking van de Limburgse arbeidsmarkt en voor een betere match tussen werkzoekenden en vacatures.”

In het kader van deze samenwerking is het provinciaal actieplan ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid ontwikkeld. Dit plan betreft een aantal preventieve en remediërende acties ter bestrijding van de Limburgse jeugdwerkloosheid. “Met het plan boeken we na een volledig werkjaar reeds duidelijke resultaten”, zegt gedeputeerde Marc Vandeput. “De jeugdwerkloosheid is gedurende 2014 met bijna 800 werkzoekenden gedaald. Ten opzichte van Vlaanderen is de jeugdwerkloosheid in Limburg zelfs dubbel zoveel afgenomen. Toch blijft de huidige jeugdwerkloosheidsgraad met 17,85 % onaanvaardbaar hoog.”

Cre@os naar Werk

In sommige Limburgse gemeenten zoals in de voormalige mijngemeenten blijft de jeugdwerkloosheid structureel hoog. In Maasmechelen bijvoorbeeld overschrijdt de jeugdwerkloosheidsgraad zelfs de kaap van 20 %.

“We stellen vast dat ondanks de vele inspanningen er vandaag nog steeds een aanzienlijke groep van jonge werkzoekenden niet of onvoldoende bereikt wordt door de reguliere aanpak”, aldus gedeputeerde van Economie Marc Vandeput. “In 2013 lanceerde het Europees Sociaal Fonds, kortweg ESF, een oproep om de sociale inclusie van kwetsbare groepen met bijzondere aandacht voor jongeren, via maatgericht werk te bevorderen. De ESF-oproep leende zich perfect tot het opzetten van remediërende acties die deze kwetsbare groep kan toeleiden naar een sterkere positie om de arbeidsmarkt te betreden. De provincie Limburg zag hierin een kans om de Limburgse steden en gemeenten die kampen met een structureel hogere jeugdwerkloosheid extra te ondersteunen en zo haar provinciaal actieplan te versterken. De provincie Limburg heeft daarom deze oproep beantwoord met het project ‘Cre@os naar Werk’.”

Binnen dit ESF-project worden voortrajecten gecreëerd voor jongeren die net niet sterk genoeg zijn om op eigen houtje de arbeidsmarkt te betreden. De deelnemende gemeenten die inspraak hadden bij de projectaanvraag en hun eigen accenten mochten bepalen, voeren de voortrajecten samen met een lokale partner uit volgens een vaste gevalideerde methodiek: de zogenaamde FIND-BIND-MIND methode.

“Eerst is er de wervingsperiode, waarbij de jongeren vindplaatsgericht warm worden gemaakt om in te stappen in een traject. Vervolgens doorlopen de deelnemers bij de BIND fase een voortraject waarbij jobobstakels worden weggewerkt en remediërende acties worden ondernomen zodat ze uiteindelijk kunnen instappen in een opleiding, werkervaring of een begeleidingstraject naar werk. Daarna wordt een ‘keep in MIND fase’ gehanteerd waarbij de deelnemers worden opgevolgd en er aandacht is voor nazorg. Zo kunnen we de slaagkans van het traject en de duurzaamheid versterken”, aldus gedeputeerde Vandeput.

Boekenruilkast als maatschappelijk project

Eén van de gemeenten die actief voortrajecten uitvoert binnen het project "Cre@os naar Werk" is Maasmechelen. “Met één op vijf jongeren die werkzoekend is, is de jeugdwerkloosheid in Maasmechelen alarmerend. Meer dan ooit is actie noodzakelijk”, aldus schepen van Tewerkstelling Mieke Ramaekers. “Binnen het project ‘Cre@os naar Werk’ zijn we daarom samen met de uitvoerende partner Agora vzw het project ‘i Can’ gestart. We willen vooral dat jongeren hun sterktes leren kennen en hun eigen kwaliteiten verder uitbouwen.”

Het project "i Can" zet intussen positieve resultaten neer. In de eerste periode van 2014 zijn 12 jongeren bereikt waarbij 8 jongeren doorgestroomd zijn naar een tewerkstelling of een opleiding.

Om de binding te versterken wordt er binnen de voortrajecten ook een activiteit voorzien waarbij jongeren in groepsverband een maatschappelijk project uitwerken. Ook in deze groepsprojecten blinken de jongeren uit. Zo maakten de jongeren uit het ESF-project reeds loungezetels voor de festivalgangers die in augustus 2014 het ‘eigen teelt’ festival bezochten en ook de ‘Berenkast’ die onlangs vervaardigd is mag er zijn.

“De Berenkast is een boekenruilkast die onze jongeren gebouwd hebben naar het voorbeeld van de Berenkast van het Berenhuis. Het is eigenlijk een boekenkast waar je boeken uit kan halen om een ander boek in de plaats te geven of het gewoon later weer terug te stoppen. Zo wisselen boeken van eigenaars en wordt lezen een plezier voor iedereen”, zegt schepen Mieke Ramaekers.
“We hebben samengewerkt aan één project, hebben samen een ontwerp getekend, zijn materialen gaan kopen, hebben leren budgetteren, … kortom we zijn een hechte groep geworden”, zegt Ahmet Hasdemir, een jongere binnen het project. “We zijn heel fier dat we vandaag de Berenkast, een kast die nog veel gebruik zal worden door kinderen, ouders en jongeren, mochten vervaardigen”, zegt Zouhair Ait-Aadi.

De "Berenkast" zal als publieke boekenkast op de stoep van kinderopvang ’t Huis zijn stek krijgen. Alle lezers, snuffelaars en nieuwsgierigen kunnen komen snuffelen en een boek uithalen om mee naar huis te nemen en eventueel een ander boek in de plaats geven. De boekenkast is al voor een groot deel met boeken voorzien. Deze boeken zijn geschonken door de gemeenteschool, personeelsleden van de gemeente en door de bibliotheek.

”Alle inwoners uit Maasmechelen worden uitgenodigd om gebruik te maken van deze boekenruilkast. Als blijkt dat na evaluatie dat de berenkast positief wordt onthaald en dit product een meerwaarde zal bieden, willen we onze gemeente nog van enkele berenkasten voorzien”, besluit schepen Ramaekers.