De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provincie kent SALK-subsidies toe in kader van zorgeconomie voor het project “techniek in de zorg”

Op 27 februari heeft de deputatie in kader van SALK aan de POM Limburg een subsidie ten bedrage van 165.000,00 euro toegekend voor de realisatie van een multidisciplinair opleidingstraject “technologie in de zorg”.

“Door het ontwikkelen van een module technologisch geschoolden voor de zorgeconomie en dit in samenspraak met de bedrijven wordt een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt gecreëerd”.

“Met dit project willen we onderzoek doen naar de toepassing van de technische opleiding op de zorgeconomie en zo een vernieuwende sector binnen de bestaande opleiding opzetten. Via de module 'technologie in de zorg' willen we de technologische opleiding aantrekkelijker maken en een nieuwe impuls geven die aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt en werkgevers uit profit en social profit. Indien deze pilot een positief resultaat oplevert, zou het de bedoeling zijn om in het secundair technisch onderwijs (TIHH Hasselt) een nieuwe opleiding 'zorgtechnicus' uit te werken, evenals de vervolgopleidingen op niveau professionele bachelor en master (aan de KHLim)”, aldus gedeputeerde voor Economie Marc Vandeput.

Technologische innovaties in zorgeconomie

De sector "care en cure" ofwel zorgeconomie wordt gekenmerkt door een sterk innovatief vermogen en door de continue ontwikkeling van nieuwe producten en diensten gericht op de verbetering van de gezondheidszorg en van de zorgtechnieken.

Vaak wordt echter in de ontwikkeling en toepassing van deze technologische innovaties de invalshoek van de patiënt en van de gebruiker, m.n. de zorgverlener/verpleegkundigen onvoldoende in rekening gebracht. Hierdoor ontstaat een leemte in de zorgtechologische competenties en vaardigheden om de bedrijfsinnovaties in de zorg op de juiste manier te implementeren.

Project "Techniek in de Zorg"

Via het project "Techniek in de Zorg" wil POM Limburg, in samenwerking met bedrijven, zorgactoren en patiënten, een multidisciplinair opleidingstraject – een module "technologie in de zorg" - realiseren. Deze module zal in eerste instantie worden aangeboden aan 7de jaar secundair onderwijs (sense) met mogelijkheid uit te breiden naar de 3de en 2de graad.

Pilot i.s.m. KHLim, RTC en TIHH

Voor dit project wordt een pilot in samenwerking met de KHLim, RTC en met het Technisch Instituut Heilig Hart te Hasselt georganiseerd. Deze pilot is gebaseerd op de principes van cocreatie en participatief design.
In deze pilot worden multidisciplinaire teams van studenten van de KHLim uitgedaagd om op basis van de vragen/wensen van de sector, m.m. zorgverleners, zorgorganisaties en/of bedrijven,  een zorgtechnologische innovatie te ontwerpen. De realisatie van de innovatie gebeurt door het TIHH.

Doelstellingen project

De doelstelling is om:

  • een module “technologisch geschoolden voor de zorgeconomie” uit te werken en dit in samenspraak met de bedrijven zodat hun huidige en toekomstige vacatures worden ingevuld
  • via deze module “technologisch geschoolden zorgeconomie” de aantrekkingskracht in het technisch secundair onderwijs verhogen
  • een nauwe samenwerking op te zetten tussen bacheloropleiding en secundaire opleiding die de samenwerking op het terrein en in het werkveld kan verhogen
  • door aandacht te geven aan ondernemerschap in 1 van de werkpakketten ikv productontwikkeling, diensten aanbieden, … ook hier toekomstige zelfstandige ondernemers stimuleren.

Wisselwerking tussen zorgsector en onderwijsinstellingen

Door deze pilot ontstaat een wisselwerking tussen de zorgsector (zorgverleners, organisaties en bedrijven) en de onderwijsinstellingen om zorgtechnologische innovaties te ontwikkelen. Bovendien wordt in het onderwijs ingezet op competentie- en kennisverwerving van technologische innovaties in de zorg zodat een meerwaarde voor een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt gecreëerd.

“Hierdoor past het project in de doelstelling van het SALK-uitvoeringsplan waarbij wordt ingezet op het wegwerken van de kloof tussen vraag en aanbod van arbeid in de zorg en het realiseren van partnerschappen tussen onderwijs, zorgorganisaties, bedrijven”, aldus gedeputeerde voor Economie Marc Vandeput.

Verankering in reguliere opleidingen

De resultaten van deze pilot worden omgezet in een strategische nota met het oog op de verankering van het opleidingsconcept in de reguliere opleidingen.